ศิษย์เก่าร่วมพิธีทอดผ้าป่า “บุญนิธิส่งเสริมเพื่อพัฒนาการศึกษา”

มิถุนายน 27, 2018 | 0 Comments

28 มิถุนายน 2561 พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเข้ากองทุน “บุญนิธิส่งเสริมเพื่อพัฒนาการศึกษา” โดย คณะเจ้าภาพบุคลากรวิทยาเขตนครสวรรค์ ศิษย์ปัจจุบัน >> READ MORE

คณาจารย์วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกันมอบชุดนิสิตใหม่ ชั้นปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561

มิถุนายน 7, 2018 | 0 Comments

7 มิถุนายน 2561 คณาจารย์วิทยาเขตนครสวรรค์แต่ละสาขาวิชา ร่วมกันมอบชุดนิสิต จำนวนคนละ 1 ชุด แก่นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 >> READ MORE